(Be)Leefbare Schelde

De vijf Bevelandse gemeenten Kapelle, Goes, Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal nemen gezamenlijk deel aan het project (Be)Leefbare Schelde vanuit Interreg Nederland-Vlaanderen. Het doel is de Bevelanden nog beter op de kaart te zetten als toeristische bestemming om zo de toeristische druk van de kust naar het binnenland te verplaatsen en het toeristische aanbod in de regio te vergroten.

Interreg Vlaanderen-Nederland Investeert bijna 10 Miljoen Euro

Het Interreg project (Be)Leefbare Schelde brengt bijna 10 miljoen euro naar onze regio. Dit past perfect in het thema van de Wereld Toerisme Dag  ‘Toerisme en groene investeringen’. Gedeputeerde An Vervliet van de provincie Oost-Vlaanderen gaf op 13 september het startschot aan de 22 partners op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode.
“We werken aan de beleefbaarheid van het Schelde Delta gebied door de ontwikkeling van langzame en duurzame mobiliteitsopties en de ontwikkeling van lokale sites met én voor de inwoners.”

Geopark

Het Schelde-estuarium verbindt Nederland en Vlaanderen en is een unieke geologische eenheid. In het project (Be)Leefbare Schelde doen kennisinstellingen, overheden, organisaties en bedrijven onderzoek. Hoe je door samen te werken het Geopark Schelde Delta gebied beter kunt profileren als een duurzame, toeristische topbestemming. De invloed van het water, de bodem, natuur en rol van de mens in het gebied bieden bewoners en bezoekers een schat aan ervaringen.

Verenigde Naties Wereldtoerismedag

Het overkoepelend doel van (Be)Leefbare Schelde is om deze-regio toeristisch anders en duurzaam te ontwikkelen. Dit moet de duurzame, sociale en culturele ontwikkeling van het Unesco Global Geopark Schelde Delta versnellen. Het is nù tijd voor vernieuwende oplossingen. De UNWTO benadrukt de behoefte aan meer en beter gerichte investeringen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen.

Verbinding

Betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden staat centraal. Met bestaande en nieuwe bezoekerscentra, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal aan bezoekers verteld. Een combinatie van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied. Hiermee willen de partners de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Scheldedelta als één gebied vergroten. De bewoners gaan zich hierdoor ook meer verbonden voelen met het gebied. Het toeristische aanbod in de regio wordt vergroot. 

  • Er worden vaartochten met met historische tjalken op de Schelde georganiseerd.
    Jongeren laden en lossen onderweg streekproducten uit Zeeland en Vlaanderen.
  • Er komen wandel-en fietsroutes in de Bevelanden met nieuwe Zilt & Zout eetsensaties. En nog veel meer. 
     

Duurzaam

Het project zet in op duurzaamheid om de klimaatverandering tegen te gaan en wil inclusiviteit verbeteren. Hiermee draagt ‘(Be)Leefbare Schelde’ op verschillende niveaus bij aan de verduurzaming en spreiding van het toerisme.

Samenwerkende partners

Het consortium achter ‘(Be)Leefbare Schelde’ bestaat uit 22 partijen. De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers moet worden verbeterd tijdens het project. HZ University of Applied Sciences is penvoerder. Andere partners zijn onder andere de gemeente Kapelle en diverse andere lokale en regionale organisaties en overheden.

 

Voor meer informatie over het project ga naar (Be)Leefbare Schelde

Logo Interreg beleefbare schelde