Algemene informatie over de Europees Parlementsverkiezing

Waar gaan de verkiezingen over?

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 5 jaar lid wordt van het Europees Parlement. En heeft u invloed op de besluiten van het Europees Parlement. Het Europees Parlement (EP) is de vertegenwoordiging van de inwoners van de Europese Unie. Het Parlement heeft drie belangrijke taken: 

1. Wetten goedkeuren

Samen met de Raad van de Europese Unie keurt het Parlement wetten goed of af. 

2. Regels en instellingen controleren

Het Parlement controleert de Europese Commissie en andere EU-instellingen. 

3. Begroting goedkeuren

Het Parlement en de Raad van de Europese Unie stellen de begroting van de Europese Unie vast. 

Het Europees Parlement heeft inspraak op veel verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan economie, handel, milieu, klimaatverandering en mensenrechten.

Op wie kunt u stemmen?

Eind mei ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Hierop staan de kandidaten waarop u op 6 juni kunt stemmen. Daarnaast vindt u op de kandidatenlijst ook alle locaties van de stembureaus en informatie over stempassen, kiezerspassen en volmachten. 

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Wanneer kan ik stemmen?

De stembureaus zijn geopend op donderdag 6 juni 2024 van 7.30 tot 21.00 uur.
Een overzicht van de stembureau's in de gemeente Kapelle vindt u op de pagina stembureau's.

Hoe werkt stemmen

• Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.

• Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

• Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.

• Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.

• Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

• Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen

• Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.

• Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.