Algemene informatie Franse Herdenking

Algemeen

Sinds 1950 wordt jaarlijks een herdenking gehouden. Vanaf 2003 wordt dit gedaan op of omstreeks 17 mei, de dag dat de Franse generaal Deslaurens sneuvelde bij de aftocht van zijn troepen van Vlissingen naar Breskens. De herdenking wordt georganiseerd door de gemeente Kapelle, in overleg met de Franse Ambassade in Nederland en het Comité du Souvenir Français. Bij de ceremonie zijn de ambassadeurs of consuls van Frankrijk en Marokko aanwezig, vertegenwoordigers van de Nederlandse Strijdkrachten, militaire attachés van diverse landen, veteranenorganisaties en Franse en Marokkaanse organisaties.

Historie

In de meidagen van 1940 kreeg Nederland en met name Zeeland steun van het Franse leger. Vooral gemotoriseerde Franse troepen kwamen vanuit Noord-Frankrijk, via België en Zeeuws-Vlaanderen over en stroomden via de Westerschelde Walcheren en Zuid-Beveland binnen. Op Zuid-Beveland werd onder meer door de Fransen een verdedigende stelling ingenomen aan de Westelijke Kanaaldijk van het Kanaal door Zuid-Beveland.

Nadat de Kreekrak-stelling onder de gemeente Rilland-Bath en de Zanddijk-stelling onder de gemeente Kruiningen onder de druk van de Duitse troepen waren gevallen, werd door de Fransen aan bovengenoemd kanaal nog een tijd stand gehouden. Doordat de Fransen zeer hardnekkig tegenstand boden, vonden er felle gevechten in de gemeente Kapelle plaats waarbij vooral in Kapelle man tegen man gevechten plaatsvonden. Deze gevechten vonden plaats op 16 mei 1940, waarbij een groot aantal Franse militairen sneuvelden. Niemand hield zich bezig met de gewonde en gesneuvelde Franse militairen, behalve het Rode Kruis. Zij deden alles wat mogelijk was voor de verzorging van de gewonden.

Het feit dat de gevallen Fransen niet werden opgespoord en ook niet werden afgevoerd was aanleiding voor de toenmalige burgemeester om de zorg hiervoor op zich te nemen. Hij deed daarom een beroep op de burgers. Spontaan werd hieraan door vrijwel de gehele mannelijke bevolking gehoor gegeven, zodat in de avond van 17 mei 1940 niet minder dan 65 gevallen Fransen zijn begraven. In 1941 vond herbegrafenis plaats van de militairen die in de omgeving van Kapelle waren begraven. Na de oorlog is de begraafplaats in Kapelle aangewezen als ereveld voor de stoffelijke resten van alle militairen die onder Franse vlag op Nederlands grondgebied waren gesneuveld en niet teruggebracht werden naar Frankrijk. Er liggen 228 graven, waaronder 22 van Noord-Afrikaanse afkomst.