Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Algemeen

Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente. U kunt van de akte een kopie (afschrift) bestellen als de gebeurtenis in de gemeente Kapelle heeft plaatsgevonden.

Welke afschriften zijn er?

  • Geboorteakte van uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte van uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte van uzelf en uw partner
  • Beëindiging geregistreerd partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte van uw partner, kind en ouders

Aanvragen

U kunt het afschrift (uittreksel) burgerlijke stand digitaal aanvragen.

Direct aanvragen (met DigiD) 

U kunt ook langskomen bij de balie burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken aanvraag afschrift (uittreksel) burgerlijke stand 

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Vraag het afschrift of uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • Digitaal 
  • Persoonlijk afhalen
  • Schriftelijk aanvragen
  • Iemand anders machtigen (de gemachtigde moet meerderjarig zijn)

Wat kost het?

Een akte of afschrift burgerlijke stand kost € 16,60 in 2024.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl