Aanslagbiljet Sabewa Zeeland 2024 in een nieuw jasje

Tussen 20 en 24 februari ontvangt u via de post of de Berichtenbox van MijnOverheid de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit aanslagbiljet bevat de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

Nieuw dit jaar

Dit jaar is het aanslagbiljet opgefrist en duidelijker gemaakt. Op de achterkant vindt u informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen uw belastingaanslag. Via www.sabewazeeland.nl/bezwaar kunt u makkelijk en gratis bezwaar maken. Ook kunt u het verantwoordingsdocument "Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?" downloaden voor meer duidelijkheid.

Daarnaast is er extra aandacht voor de machtiging tot automatische incasso. Scan de QR-code op het aanslagbiljet om een machtiging af te geven of de aanslag direct te betalen.

De nieuwe WOZ-waarde staat op de vertrouwde plaats op het nieuwe aanslagbiljet. Voor meer informatie en uitleg kijkt u op www.sabewazeeland.nl

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact opmet Sabewa Zeeland via 088-9995800. Of vul het contactformulier in op  www.sabewazeeland.nl.