Werkzaamheden Zuidhoek 3 fase 2 (West) vanaf half juni

Vanaf half juni tot en met augustus 2021 voert KWS Infra werkzaamheden uit. Ze starten met de voorbereiding op het bouwrijp maken van Zuidhoek 3 fase 2 (West).

Dit is het gebied tussen het fietspad naar de Stationsstraat en Fruithof. KWS Infra doet dit in opdracht van de gemeente Kapelle. 

De werkzaamheden bestaan uit grond- en rioleringswerkzaamheden als voorbereiding op het bouwrijp maken in 2022. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.kapelle.nl/project-zuidhoek-3. Samen met de aannemer proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip.