Werkzaamheden Stationsstraat

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het grotere project Kapelle west waarin wij maatregelen nemen tegen wateroverlast in Kapelle.

Vervangen waterleiding

Op 3 oktober 2022 start Evides met het vervangen van de waterleiding. In voorbereiding op die werkzaamheden breken ze vanaf 19 september 2022 de rijbaan van de Stationsstraat op. Het trottoir langs de Stationsstraat blijft begaanbaar.

Aansluitend op de werkzaamheden van Evides leggen we een regenwater afvoerleiding aan in de Stationsstraat (tussen de Warretjes en de Oude Veiling). Na de aanleg van de waterleiding en de riolering brengen we een ongebonden steenslag als funderingslaag aan in de Stationsstraat.

De werkzaamheden aan het riool en de funderingslaag ronden we omstreeks 16 december 2022 af. Daarna stellen we de Stationsstraat tijdens de feestdagen open voor bestemmingsverkeer. Het verkeer rijdt in die periode over de funderingslaag. De definitieve verharding in de Stationsstraat brengen we in 2023 aan met de herinrichting.

Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. 

Herinrichting Stationsstraat

In januari 2023 starten we met de herinrichting van de Stationsstraat. Over de herinrichting informeren we u later dit jaar verder. De herinrichtingswerkzaamheden Stationsstraat voeren we naar verwachting uit in de periode van februari t/m mei 2023.

Neem met vragen contact op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0113 of stuur een e-mail naar kapellewest@kapelle.nl.