Werkzaamheden gestart geluidsscherm naast spoor

ProRail is op maandag 11 oktober gestart met de voorbereidingen om een geluidsscherm te plaatsen naast het spoor, ten oosten van de overweg Noordstraat.

Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd door ProRail met een brief. De werkzaamheden aan het geluidsscherm duren tot en met 15 december 2021. Direct omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden hinder ondervinden

Geluidscherm ten oosten van de overweg Noordstraat

ProRail bouwt het geluidscherm aan de noordzijde van het spoor, vanaf het oosten van de overweg Noordstraat tot net voorbij de Vroonlandseweg huisnummer 120. Het scherm wordt ongeveer 200 meter lang en grotendeels 2,5 meter hoog. Richting de overweg loopt de hoogte af tot 1,5 meter. Het wordt een geluidscherm gemaakt van aluminium met begroeiing aan de bewonerszijde. En aan de spoorzijde komt een zogenaamde schanskorf: een rooster opgevuld met stenen.

Groen

De boomstronken, die zijn blijven staan na de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden afgelopen voorjaar, worden verwijderd. Ook wordt het groen tussen de bomen gesnoeid om werkruimte te maken. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk groen blijft staan. Er worden geen bomen gerooid of gesnoeid. Na de werkzaamheden wordt de groenstrook weer hersteld en ingezaaid. Na het afronden van de werkzaamheden zorgt ProRail voor begroeiing op het geluidsscherm. Er komt met het nieuwe geluidscherm uiteindelijk weer een uitzicht met meer groen. Omwonenden krijgen van ProRail de gelegenheid om mee te denken over welke planten ze aanbrengen.

Neem met vragen contact op met ProRail

U kunt ze bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.