Wemeldinge Noordzijde

In Wemeldinge gaat in 2021 het project Wemeldinge Noordzijde van start. In de wijk van de Oosterscheldestraat, Snoodijkstraat, Stormezandeweg, Deltastraat, Walstraat en Zeestraat wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De gemeente ontvangt hiervoor een Europese subsidie vanuit het Interreg 2 Zeeën programma Nature Smart Cities. Door deze subsidie is het mogelijk om de openbare ruimte groen en waterbestendig in te richten. In het filmpje hieronder wordt het project verder toegelicht.

Logo Wemeldinge Noordzijde

Introductie Wemeldinge Noordzijde

Het proces tot nu toe

In 2019 en 2020 heeft de gemeente Kapelle verschillende bijeenkomsten gehouden voor de inwoners van de wijk. Hierin is toegelicht waarom het project wordt uitgevoerd en welke voorwaarden de Europese subsidie met zich meebrengt. Op 24 september 2019 zijn er verschillende opties voor de inrichting van de wijk voorgelegd aan de bewoners. Tijdens deze bijeenkomst is de voorkeur voor de optie met de meest groene inrichting van de wijk uitgesproken en is afgesproken dat de gemeente deze variant verder uit zou werken.

Op 4 en 6 februari 2020 is tijdens inloopbijeenkomsten de uitgewerkte variant besproken met de inwoners van de wijk en zijn op- en aanmerkingen opgehaald. Deze zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De tekeningen van het definitieve ontwerp vindt u hieronder. Vanwege de COVID-19 crisis heeft de gemeente niet met de definitieve ontwerpen terug kunnen komen bij de inwoners. De definitieve ontwerpen en sfeerbeelden van de nieuwe inrichting vindt u onder aan de pagina.

Het vervolg

Begin 2021 doorliepen we de aanbestedingsprocedure om de uitvoerende aannemer te selecteren. Dit is aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en zn. BV uit ’S-Heerenhoek geworden. De aannemer startte begin mei 2021 met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een jaar en worden in verschillende fasen uitgevoerd. In onderstaande afbeelding ziet u de verschillende fasen.

De werkzaamheden kunt u volgen via de BouwApp. Deze app is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Revitalisering Noordzijde Wemeldinge’.
  • Open het project en klik op ‘volgen’. Nadat u het project hebt gevolgd, wordt u via notificaties op de hoogte gehouden van wijzigingen, updates, projectnieuws, etc.

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie?

De aannemer heeft een omgevingsmanager voor het project aangesteld, Naomi Capelle. Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u met haar contact opnemen via 06-46 89 76 05 of via naomi@hoondert.nl.

Bij vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Kapelle, mevrouw Ilse van der Venne. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14-0113 of per e-mail via i.vander.venne@kapelle.nl.

Wemeldinge Noordzijde bocht Oosterscheldestraat

Fasering en QR-code bouwapp

Fasering QR-code bouwapp

Wat kunt u doen?

Als gemeente staan we voor een mooie uitdaging om de wijk beter klimaatbestendig te maken. U kunt zelf ook kijken naar mogelijkheden in uw tuin, denk daarbij onder andere aan het verwijderen van verharding en opvangen van regenwater in een regenton.

Voor meer inspiratie en mogelijkheden kunt u eens kijken op https://www.zeelandverandertmee.nl/