VOORUITBLIK 2022

Beste inwoners van de gemeente Kapelle, lieve mensen,

We zijn over de drempel en de eerste weken van 2022 liggen alweer achter ons. Toch wil ik beginnen met u en jullie het allerbeste toe te wensen. Een warme wens met oprecht veel geluk, gezondheid en hoop… Hoop op een positief jaar. Een jaar - als we er straks op terugkijken - dat ons gebracht heeft wat we ervan hoopten. Geen belemmeringen en beperkingen meer. Alles weer ‘normaal’ open en eindelijk die opname in het ziekenhuis voor die uitgestelde operatie.

Een mens heeft recht op hoop en mag dat ook uitspreken. Tegelijk moeten we ook reëel blijven. Het jaar 2022 wordt ook een jaar van acceptatie en berusting en leren leven met een pandemie. Een jaar waarin we de scherven oprapen. Herstellen van een flinke opdoffer omdat de zaak lange tijd gesloten was. Het jaar waarin we blijven omzien naar een geliefde die er geestelijk even helemaal doorheen zat en die oprechte aandacht van u of jou nodig heeft om er weer bovenop te komen. Geef elkaar ook die steun en aandacht!

Ik geloof in de veerkracht die we met elkaar kunnen opbrengen om schouder aan schouder een tegenslag het hoofd te bieden. En weer met positivisme vooruit te kijken, plannen te maken en vooral ervan te leren. Hoe kwetsbaar we zijn en dat niet alles maakbaar is.

Ik wens u toe om het op te brengen houvast te hebben aan het gezegde dat scherven ook geluk brengen. Er zijn immers nog zoveel mooie en positieve dingen te benoemen. Ook in 2022! Laat Kapelle groeien en bloeien. Daar zorgen we samen voor, met elkaar.

Er komen verkiezingen aan. Een recht en voorrecht om van deze democratische plicht gebruik te maken. Doe het bewust en doordacht, want met uw stem geeft u wel een richting aan hoe het toekomstig bestuur van uw gemeente eruit komt te zien. Laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan door niet te stemmen.

Na de zomer zal ook bekend worden wie de nieuwbenoemde burgemeester van Kapelle gaat worden. Kapelle verdient het!

Laten we er vooral samen een mooi jaar van maken, met een glimlach als het even tegenzit. Een luisterend oor, een dialoog, een beetje omzien naar elkaar, een beetje geduld, een beetje inleven, want de ander doet immers ook z’n best om er het beste van te maken!

Een hartelijke groet

Fons Naterop
(wnd) burgemeester

 

Burgemeester Fons Naterop