Verklaring stemmen voor het Europees Parlement in Nederland

Algemeen

Bent u inwoner van de Europese Unie (EU)? En woont u in Nederland, maar heeft u de nationaliteit van een ander land van de EU? In dat geval kunt u kiezen in welk land u stemt bij de verkiezing voor het Europees Parlement.

Wilt u in Nederland uw stem uitbrengen?

Dan moet u een verklaring indienen bij de gemeente waar u bent ingeschreven

  • Met deze verklaring (formulier Y32) geeft u aan dat u in Nederland stemt. En dus niet in uw land van herkomst.
  • Heeft u de verklaring ingediend? Zolang u in Nederland woont, blijft u dan in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement.

Hoe werkt het?

  • U dient de verklaring in met het online formulier. U logt hiervoor in met DigiD.
  • Doe dit uiterlijk 44 dagen voor de verkiezingsdag
  • U ontvangt uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdag een stempas waarmee u kunt stemmen.

Verklaring indienen

Wilt u later weer stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft?

  • U kunt met hetzelfde formulier uw registratie intrekken.
  • Daarna meldt u zich in het EU-land waarvan u de nationaliteit dat u daar uw stem uit wilt brengen. 

Registratie intrekken

U mag één keer uw stem uitbrengen

U mag maar één stem uitbrengen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Het is verboden om in Nederland én in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft, deel te nemen aan de verkiezing.

English

Would you like to vote for the Dutch members of the European Parliament, and are you a national of another Member State of the European Union? You may choose to vote in the Netherlands.

Voting in the Netherlands

If you want to vote in the Netherlands, you must fill in a form: ‘Declaration of voting for the European Parliament in the Netherlands (Y 32)’. On this form, you declare that you are not voting in another country. You may only vote for the European Parliament once.

Are you unsure whether you are already registered? Or would you like to check or supplement your personal data? Contact us: 14 0113. 

Voting in your country of origin

If you want to vote in your EU country of origin, you do not have to inform us. For more information on how to vote in your country, see the website of the European Parliament.