Uitnodiging inschrijving standplaats foodtruck 2022

In Wemeldinge is een zomerseizoen standplaats beschikbaar voor een foodtruck/mobiele catering van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari 2022 inschrijven voor deze standplaats.

Het gaat om een standplaats op de hoek Binnendijk/ Steldijk, achter De Oesterbaai. Voor deze standplaats is ook toestemming nodig van het Waterschap Scheldestromen (huurovereenkomst). 

Alle eisen en voorwaarden zijn te vinden in het Standplaatsenbeleid gemeente Kapelle 2016 via www.officielebekendmakingen.nl.

Inschrijven

Om in te schrijven, maakt u gebruik van het aanvraagformulier standplaatsvergunning op www.kapelle.nl/standplaats-aanvragen. Inschrijvingen die na 1 februari 2022 binnenkomen en/of onvolledige inschrijvingen worden niet meegenomen in de loting.

Loting

De toekenning van de standplaats vindt plaats via een loting op dinsdag 22 februari 2022 in het gemeentehuis. Gegadigden mogen bij de loting aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. Als er 1 inschrijver is, dan zal uiteraard geen loting plaatsvinden.

Vragen

Heeft u vragen over de procedure of is er iets onduidelijk voor u? Neemt u dan contact op met mevrouw Vonk via telefoonnummer 14 0113 of via gemeente@kapelle.nl.