Stemmen tellen, Gemeentelijk Stembureau en uitslagenavond

Op 22 november om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen is openbaar, u kunt dus komen kijken bij de telling in een stembureau. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Centraal tellen van de stemmen

Op woensdag 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Kapelle telt centraal. Dit betekent dat wij op woensdag na 21.00 uur alleen op lijstniveau tellen en een voorlopige uitslag doorgeven. Deze telling gebeurt per stembureau op locatie. Op donderdag tellen we op kandidaatsniveau en maken we de definitieve uitslag bekend. Het Gemeentelijk Stembureau start om 9.00 uur met haar zitting. Deze telling gebeurt in Dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74 in Kapelle. Het Gemeentelijk Stembureau eindigt haar werkzaamheden als alle stemmen op kandidaatsniveau zijn geteld, de uitslag is ingevoerd in de ondersteunende software verkiezingen en het proces-verbaal met de verkiezingsuitslag is opgemaakt. Beide tellingen zijn openbaar en kunt u bijwonen.

Uitslagenavond

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de uitslagenavond op woensdag 22 november 2023 in het gemeentehuis in Kapelle. Vanaf 21.45 uur is de inloop. En om 22.00 uur starten we. U bent van harte welkom!