Start werkzaamheden riool Kapelle West

Op enkele locaties in de kern van Kapelle, waaronder de Goessestraatweg-Dijkwelsestraat en Binnenhof, ontstaat wateroverlast bij hevige regenval. Om de kans op wateroverlast op deze plekken te verkleinen gaat de gemeente Kapelle extra riolering aanleggen.

Het extra riool wordt aangelegd in verschillende straten in Kapelle. Het werk voeren we uit in meerdere fasen en duurt in totaal ongeveer vier jaar. Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaarheid en de verkeersstromen in de kern Kapelle informeert de gemeente u als bewoner elk kwartaal met een informatiebrief over de werkzaamheden.

Direct aanwonenden ontvangen een brief wanneer er in hun straat gewerkt gaat worden.

Planning

De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fasen. We streven de onderstaande planning na voor de uitvoering:

April-juni 2022 Aanleg riool Stationsstraat en aanleg riool en inrichting Binnenhof
Oktober-december 2022 Vervangen waterleiding door Evides (geen gemeentewerken)
Januari-maart 2023 Aanleg riool en inrichten woonstraat, Stationsstraat
April-juni 2023 Aanleg riool Dijkwelsestraat (tussen Goessestraatweg en Vijverstraat)
Juli-december 2023 Aanleg riool en inrichting woonstraten De Warretjes-Ceresstraat
Januari-maart 2024 Aanleg riool en inrichting woonstraat Vijverstraat
Juli-december 2024  Inrichting Dijkwelsestraat
Juli-september 2025  Aanleg riool en inrichting Dijkwelseweg

Faseringen en planning kunnen gedurende de voorbereiding en uitvoering wijzigingen. Direct aanwonenden ontvangen dan een brief.

Meer informatie? Kijk dan op www.kapelle.nl/werkzaamheden-westzijde-kapelle