Start werkzaamheden aanpassen openbare ruimte parkje Elstarstraat (achter Jumbo)

Als vervolg op de brief van 26 augustus 2021 informeren wij u over het aanpassen van de openbare ruimte parkje Elstarstraat (achter Jumbo). Aannemingsbedrijf van Sabben B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij starten op maandag 25 oktober 2021.

Hieronder vindt u een planning

De doorlooptijden zijn een inschatting, verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat wij genoodzaakt zijn hiervan af te wijken.

Planning
Datum Omschrijving
25 t/m 29 oktober Opruimwerkzaamheden parkje en aan brengen drainage
1 t/ 19 november Aanbrengen straatwerk en fietsnietjes (fietsleunhekken) rondom Jumbo
22 t/m 26 november Aanbrengen speeltoestellen
29 t/m 10 december Aanplanten groen en inzaaien gras

Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar

Tijdens de bestratingswerkzaamheden voor de Jumbo en achter het gemeentehuis zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Door de werkzaamheden in verschillende fases uit te voeren beperken we de overlast. Indien nodig informeert de aannemer u tijdens de werkzaamheden over de voortgang en bijzonderheden.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Kapelle de heer van Driel via 0113 - 33 32 47 of via e-mailadres a.van.driel@kapelle.nl.

Tot slot

De werkzaamheden gaan enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u alle informatie nog eens teruglezen? Dit kan op onze website www.kapelle.nl/park-elstarstraat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.