Sportcentrum Kapelle

Algemeen

In de gemeente Kapelle is het nieuwe sportcentrum ‘De Bloesem’ opgeleverd. Op dit moment wordt het oude sportcentrum, het Groene Woud, gesloopt. Door de sloop komt er een gebied vrij dat we opnieuw gaan inrichten. Tijdens de opening van het sportcentrum op 17 september is het definitieve ontwerp van de buitenruimte gepresenteerd. De herinrichting van de buitenruimte proberen we voor mei 2023 af te ronden.

Het ontwerp

Bekijk hier het definitieve ontwerp van de buitenruimte.

De buitenruimte gaat er in grote lijnen als volgt uitzien:

Voor de ingang van het nieuwe sportcentrum maken we een plein met een multifunctioneel sport- en speelcourt en het huidige parkeerterrein wordt verlengd richting het nieuwe sportcentrum. Het park vanaf het parkeerterrein tot en met de scouting wordt opnieuw ingericht en in het verlengde van ’t Saamdeel (tussen het nieuwe sportcentrum en ’t Saamdeel) komt een gebouw met een maatschappelijke functie met daarnaast een fietsparkeerplaats.

Ten noorden van het nieuwe sportcentrum richten we ook het gebied achter de woningen van Van der Havehof 2 tot en met 6 opnieuw in. De huidige grondwal is wat hoger gemaakt en het gebied tussen deze grondwal en het nieuwe sportcentrum richten we op een natuurlijke manier in als park. Met een fiets- wandelpad verbinden we dit gebied met het park Ambachtsherenwegeling. Het fiets- wandelpad wordt onderdeel van een nader in te richten “beweegroute” door het park.

Neem gerust contact op

Heeft u vragen of opmerkingen over de inrichting van de buitenruimte? Neem dan contact op met de heer Allen projectleider bij de gemeente Kapelle via 14 0113 of w.allen@@kapelle.nl.

buitenruimte sportcentrum

Nieuwe naam

De nieuwe naam van het sportcentrum in Kapelle is ‘De Bloesem’. De jury bestaande uit wethouder Jon Herselman, de kinderburgemeester, een vertegenwoordiger van de sportraad, Zwemvereniging de Bevelanders en GV Olympia heeft deze naam gekozen op basis van 140 ingezonden namen.

De eerdere naam van het sportcentrum ‘Het Groene Woud’ leverde verwarring op. Deze naam slaat namelijk op de voetbalvelden, een omliggende straat en dus ook het sportcentrum. Met de bouw van het nieuwe sportcentrum is de gemeente Kapelle op zoek gegaan naar een nieuwe naam. Het nieuwe sportcentrum is van iedereen, daarom is inwoners gevraagd hun ideeën in te sturen via de website en e-mail.

Uiteindelijk zijn er zo’n 140 namen ingestuurd. De jury heeft deze namen allereerst teruggebracht naar een top vijf. Daarna kregen zij de mogelijkheid de namen met punten te scoren, van vijf punten voor hun favoriete naam tot één punt voor de minst favoriete naam. De naam met de meeste punten wordt de naam van het nieuwe sportcentrum: De Bloesem.

De andere namen uit de top vijf waren Saamsport, De Bok, Sportcentrum Kapelle en Sport’ier.

Kapelle is De Bloesem van Zeeland. Een toepasselijke en herkenbare naam voor het nieuwe sportcentrum.

Interview: Wethouder Jon Herselman aan het woord

1. Waarom is er gekozen voor de bouw van een nieuw sportcentrum?
"Het huidige sportcentrum is gebouwd in 1977 en het zwembad in 1981. Ondertussen is het sterk verouderd. We moesten forse investeringen doen als we het
sportcentrum in de huidige vorm wilden blijven gebruiken. Uiteindelijk bleek een nieuw sportcentrum een betere en op de langere termijn goedkopere oplossing."

2. Zijn er nog andere locaties voor het nieuwe sportcentrum onderzocht?
"Nee. We zijn blij met de huidige locatie van het sportcentrum. Samen met alle andere sportvoorzieningen ligt het aan de rand van de kern Kapelle. Gelukkig was er voldoende ruimte om het nieuwe sportcentrum daar te bouwen terwijl het oude nog in gebruik is."

3. Welke voordelen kent dit nieuwe sportcentrum?
"Door het samenvoegen van Molenvate in het nieuwe sportcentrum komen alle binnensporten samen onder één dak. Het sportcentrum krijgt een sporthal met een groot vloeroppervlak dat in drie zaaldelen te verdelen is. Het zwembad heeft een wedstrijdbad dat door middel van een klapwand ook te gebruiken is als doelgroepenbad met beweegbare bodem. Door de horecafunctie centraal te zetten in het gebouw is het mogelijk om alle sporten vanuit daar te volgen. Dat maakt het sportcentrum een gezellige ontmoetingsplek voor zowel sporters als bezoekers."

4. Hoe komt het nieuwe sportcentrum eruit te zien?
"Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een zesbaans zwembad met beweegbare bodem en scheidingswand, een sporthal dat in drie zaaldelen te verdelen is, een gymzaal en een horecaruimte."

5. Waar bent u het meest enthousiast over?
"Dat wij in een betrekkelijk kleine gemeente van nog geen 13.000 inwoners zo’n aantrekkelijke voorziening voor inwoners kunnen bouwen. Onze gemeente staat bekend om de vele voorzieningen. De kunst is om dat in stand te houden. Met het nieuwe sportcentrum is dat voor meerdere generaties gegarandeerd."

6. Wat verwacht u van de samenwerking met Vaessen?
"Vaessen is een grote speler in Nederland m.b.t. de bouw van dergelijke sportcentra. Dat hebben zij op vele plaatsen bewezen. Vanaf het moment dat bekend was dat zij de bouwende partij gingen worden, is de samenwerking goed geweest. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het bouwproces naar tevredenheid zullen invullen."

7. Wanneer kunnen sporters het nieuwe sportcentrum gaan gebruiken?
"In de zomer van 2022 wordt het nieuwe sportcentrum geopend."