Rioolreiniging en rioolinspectie

Vanaf donderdag 16 februari start een aannemer met het reinigen van het riool in onze gemeente. Gelijktijdig legt hij de toestand van het riool met een inspectiecamera vast. Dit kan leiden tot verkeershinder. Als een toegangsput voor uw inrit ligt, kan deze enige tijd geblokkeerd zijn.

Wat te doen aan rioollucht of omhoog komend water

Het reinigen van de riolering gebeurt met hoge druk. Hierdoor gebeurt het soms dat de binnenriolering wordt leeggezogen. Hierdoor kunt u een rioollucht in huis ruiken. Dit is te verhelpen door alle kranen even te laten lopen. Hiermee herstelt u het waterslot. Soms komt het voor dat het water omhoog komt en/of gaat borrelen in het toilet of gootsteen. Door het deksel van het toilet gesloten te houden, voorkomt u wateroverlast.

Planning van de werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden ziet u op het kaartje. Door eventueel slecht weer of onverwachte gebeurtenissen kan de aannemer hier van afwijken. Voordat de aannemer aan het werk gaat, ontvangt u van hem nog een brief. Hierin staat informatie over wanneer hij bij u in de straat de geplande werkzaamheden uitvoert.

Kaart planning rioolreiniging