Ondersteuning kosten controleren coronatoegangsbewijs

De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld dat via de gemeenten gebruikt kan worden om de ondernemers die een coronatoegangsbewijs moeten controleren hierbij te ondersteunen.

Voor Zeeland betekent dit dat de Veiligheidsregio Zeeland een bedrag heeft gekregen. Dit bedrag vervolgens verdeeld over de 13 Zeeuwse gemeenten en dat de gemeente, zo ook Kapelle, aan zet is om het bedrag te verdelen onder de ondernemers.

U kunt een beroep doen op ondersteuning vanwege het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten voor die gemaakt worden in het kader van het controleren van de toegangsbewijzen die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. 

Naar meer informatie over de ondersteuning en het aanvraagformulier