Ondersteuning kosten controleren coronatoegangsbewijs

De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld dat via de gemeenten gebruikt kan worden om de ondernemers die een coronatoegangsbewijs moeten controleren hierbij te ondersteunen.
Dit betekent dat de gemeente Kapelle ondernemers een bedrag kan vergoeden en dit later bij de landelijke overheid kan declareren.

U kunt een beroep doen op ondersteuning vanwege het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten voor die gemaakt worden in het kader van het controleren van de toegangsbewijzen die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u als ondernemer het CTB heeft moeten controleren in de periode van 1 januari 2022 tot en met 24 februari 2022. Dan kunt u een beroep doen op deze gelden. U kunt alleen een aanvraag indienen voor de extra kosten die u heeft gemaakt in het kader van de controle. Denk hier bijvoorbeeld aan de aanschaf van een tablet of het inhuren van extra personeel.

Het beschikbare bedrag is niet eindeloos. Daarom gaan wij als gemeente alle aanvragen op hetzelfde moment beoordelen en hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld. Op die manier proberen we het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk over alle ondernemers te verdelen.

De uitgangspunten zijn:

 • Aanvragen moeten voor 7 maart 2022 worden ingediend.
 • Per aanvrager wordt één aanvraag ingediend via het aanvraagformulier voorzien van de volgende bijlagen:
  • Een overzicht van het aantal ingezette uren (in geval eigen personeel extra is ingezet)
  • Een factuur (in geval van inzet inhuur of aanschaf materiaal)
 • Alle kosten moeten betrekking hebben op de controle van het CTB
 • Bij het bepalen van de toekenning van de vergoeding, vergoeden we:
  • €30,- per uur voor personeelskosten (eigen personeel)
  • Max. €400,- voor de aanschaf van een telefoon of tablet
  • bij inhuur (bv inzet beveiliging) vergoeden we de inzet van 1 persoon per keer.

Aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier niet meer invullen. Dat kon tot 7 maart 2022.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over het controleren van het coronatoegangsbewijs of over het indienen van de vergoeding of een andere vraag met betrekking tot covid-19 dan kunt u het beste uw vraag richten aan gemeente@kapelle.nl. We verzoeken u om in het onderwerp duidelijk aan te geven dat het betrekking heeft op covid-19. Wees in uw bericht zo specifiek mogelijk en vergeet uw contactgegevens waaronder uw telefoonnummer niet te vermelden. Wij kunnen dan alvast op zoek naar informatie en u vervolgens beter voorzien van de juiste informatie.