Onderhoud geluidscherm A58

Op maandag 19 september 2022 gaat G2Groen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het geluidscherm langs de A58.

Van het geluidscherm dat in 2017 is geplaatst, zijn de houten staanders op diverse plaatsen gerot. Om het geluidscherm veilig te houden, plaatsen ze nieuwe stalen staanders waaraan ze het scherm bevestigen.

De werkzaamheden voeren ze uit vanaf de onderhoudsstrook bij het geluidscherm langs de A58. We verwachten dat deze werkzaamheden 1 tot 2 weken duren. De rijbaan en het fietspad sluiten ze hiervoor niet af. Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met ons via gemeente@kapelle of 14 0113.