Nieuwe laadlocaties in Kapelle

Personenauto’s zijn steeds vaker elektrisch. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de mobiliteit in onze gemeente. Voor het opladen van deze auto’s zijn laadpalen nodig. We verwachten dat het aantal elektrische auto’s steeds meer groeit. Om daar nu al op voorbereid te zijn, breiden we ons laadnetwerk uit.

De gemeente en CZAV/AgriSnellaad hebben overeenstemming bereikt voor het plaatsen van nieuwe laadpalen op de volgende locaties:

  • C.D. Vereekestraat 74 in Kapelle (Dorpshuis De Vroone);
  • Odinstraat, ten oosten van woning Karmijnstraat 38 in Kapelle.

Na plaatsing kunt u, of uw bezoek, met elke gewenste laadpas gebruik maken van deze laadpaal. Op deze parkeerplekken geldt geen parkeerverbod voor niet elektrische auto’s. Dit om een toename van de parkeerdruk te voorkomen. Heeft u een laadpaal nodig, maar geen mogelijkheid op uw eigen terrein? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen via onze website: www.duurzaamkapelle.nl > Elektrisch rijden.