Nieuwbouw Abdijstraat

De gemeente Kapelle heeft twee initiatieven ontvangen voor (bouw)ontwikkelingen aan de Abdijstraat in Biezelinge.

Aldi

Het huidige pand van Aldi (waarin ook Action en de Fruitshop zijn gevestigd) voldoet niet meer aan de eisen. De bestaande locatie van Aldi is niet toekomstbestendig. Het pand is te klein voor het assortiment dat zij aanbieden. Ook de parkeer- en verkeerssituatie op de huidige locatie is niet ideaal. Daarom is Aldi op zoek naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. Deze is gevonden op de plek van de huidige boomgaard, naast de Fruitshop aan de Abdijstraat. Voor het ontwikkelen van deze locatie heeft Aldi Vastgoed B.V. een verzoek bij de gemeente ingediend. Het gaat om het ontwikkelen van twee nieuwe winkelpanden met bijbehorend parkeerterrein. Het ene pand is bedoeld voor Aldi, het andere pand voor Action en de Fruitshop.

De plannen voor deze ontwikkeling worden op dit moment nog uitgewerkt. Via onderstaande link vindt u een concepttekening van de nieuwe locatie. Let op, deze tekening geen een globale indruk en is nog niet definitief.

Kijk hier de concepttekening

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de Aldi aan de gemeenteraad van 2 maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders heeft medewerking toegezegd aan de ontwikkeling van de nieuwe locatie. Ook heeft het college besloten dat er in het huidige pand geen nieuwe winkel gevestigd mag worden, daarom wordt het bestemmingsplan aangepast. De gemeente is met Aldi in overleg welk gebruik van de huidige locatie passend is. Op dit moment is nog niet bekend wat er met het huidige pand gaat gebeuren, allen dat het geen winkel is nadat de nieuwe panden in gebruik zijn.

Fruitshop

De gemeente heeft van een particuliere initiatiefnemer een verzoek ontvangen voor het ontwikkelen van en seniorenhofje op het perceel van de huidige Fruitshop.

Het plan voorziet in het verbeteren van de huidige boerderijwoning met de schuur. Alle daarachter gelegen bedrijfsgebouwen worden gesloopt. De initiatiefnemer wil op deze plaats een hofje ontwikkelen met 10 seniorenwoningen. Ook aan dit plan heeft het college van burgemeester en wethouders medewerking toegezegd.

De ontwikkeling van het seniorenhofje past in de huidige tijd, waarin vitaal ouder worden en geclusterd wonen steeds meer aandacht krijgt. De doelgroep hiervoor zijn bewoners vanaf 55 jaar en ouder, die zelfstandig willen wonen met aandacht voor elkaar. Voor vragen en interesse kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer: B.J. van Liere en E. van Liere via bartvanliere@gmail.com of telefonisch via 06 - 51 65 86 42. 

Via onderstaande link vindt u een concepttekening van het initiatief voor het seniorenhofje. Let op, deze tekening geeft een globale indruk en is nog niet definitief.

Bekijk hier de concepttekening

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van het Seniorenhofje aan de gemeenteraad van 2 maart 2021.

Informatie

Wij zouden u graag informeren over deze plannen tijdens een inwonersbijeenkomst. Vanwege de huidige coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. We kijken naar mogelijkheden om de plannen toch aan u te presenteren en erover in gesprek te gaan met wie dat wil. 

Voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt, moet eerst voor alle drie de locaties het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is een openbare procedure met de mogelijkheid om daarop een zienswijze te geven. Naar verwachting starten de bestemmingsplanprocedures later dit jaar.

Heeft u op dit moment vragen of opmerkingen over de plannen? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@kapelle.nl