Monument

Het monument werd geschonken door het comité 'Souvenir Francais aux Pays-Bas'.

De Nederlandse beeldhouwer Molkenboer, die vaak in Frankrijk vertoefde, heeft het gedenkteken ontworpen. Het is gemaakt in Frankrijk. In hetzelfde jaar werd een comité gevormd van plm. 35 personen, dat zich ten doel stelde al de gevallen Fransen een meer passende laatste rustplaats te geven. In 1941 werden alle verspreid liggende Franse militairen, inmiddels was het aantal gestegen tot 75, op de algemene begraafplaats te Kapelle bijgezet. Het comité heeft de keurig aangelegde graven goed onderhouden en belangeloos verzorgd, terwijl de burgers voor de nodige gelden zorgden. Alle graven waren op vrijwel alle tijden van het jaar voorzien van bloeiende bloemen. Op 16 mei 1946 werd een bescheiden monument onthuld ter ere van de gesneuvelde Fransen. Dit monument werd geschonken door de Kapelse burgerij en is inmiddels overgebracht naar de militaire begraafplaats en is opgesteld bij de ingang. Het monument bestaat uit een zuil met inscriptie, en daarop een Gallische haan.

In september 1946 werden er plannen door de Nederlandse regering voorbereid om alle Fransen die gedurende WO II in ons land waren gesneuveld op een afzonderlijke militaire begraafplaats te concentreren. Door bemiddeling van het gemeentebestuur werden door het rijk in Kapelle gronden (1 ha) aangekocht aansluitend aan de bestaande algemene begraafplaats. Op verzoek van de Fransen is de aanleg op dezelfde wijze uitgevoerd als de aanleg van de door het comité aangelegde graven.

Alvorens tot concentratie van alle gevallen Fransen over te gaan, zijn de nabestaanden in de gelegenheid gesteld hun dierbaren naar Frankrijk over te brengen om daar een laatste rustplaats te krijgen. Van de in eerste instantie 79 Fransen zijn er 62 naar Frankrijk overgebracht en bleven er 17 over. Vervolgens zijn uit andere delen van het land 217 Fransen naar Kapelle gebracht, waarvan 111 bekenden 106 onbekend. In totaal lagen er in 1950 234 Franse militairen in Kapelle begraven.

Op 16 mei 1950 is de begraafplaats door de Nederlandse minister van Oorlog in tegenwoordigheid van de Franse Ambassadeur en vrijwel het gehele Corps Diplomatique, officieel in gebruik genomen en werd er een monument door de Franse Ambassadeur onthuld.