Korting afvalstoffenheffing medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op de afvalstoffenheffing.
U kunt hiervoor tussen 1 oktober en 31 december 2021 een aanvraag indienen bij Sabewa.

Het aanvraagformulier is vanaf 1 oktober aanstaande te vinden op www.sabewazeeland.nl of af te halen op het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle.  Heeft u eerder een korting voor medisch afval ontvangen, dan heeft u al persoonlijk bericht van Sabewa ontvangen.

Nieuwe regeling

De gemeente Kapelle heeft voor 2021 een nieuwe regeling vastgesteld die verschilt van de regeling van voorgaande jaren.

De belangrijkste verschillen op een rij:

  • Wilt u voor 2021 in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing in het kader van de regeling ‘Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval gemeente Kapelle 2021’? Zorgt u dan dat u opnieuw een aanvraag indient en bewijsmiddel(len) meestuurt.

Met bewijsmiddel bedoelen we:

  1. Eén of meerdere recente (niet ouder dan 6 maanden) facturen of pakbonnen van het gebruikte materiaal. Met daarop de naam van de persoon voor wie de materialen zijn bedoeld.
  2. Uit bovengenoemd bewijsmiddel moet blijken dat u door een chronische ziekte of medische beperking extra afval aanbiedt. En dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.
     
  • De verrekening van de kosten per inworp in de verzamelcontainer is aangepast. In de hoogbouw zijn standaard de eerste 104 inworpen vrijgesteld van betaling. In de regeling is opgenomen dat we de inworpen boven de 104 keer tegen het laagste tarief per inworp afrekenen. Voor 2021 is dat € 1,00 per inworp.

Meer informatie

Voor uw vragen kunt u bij Sabewa Zeeland terecht, info@sabewazeeland.nl of 088 – 999 58 00 (tussen 9.00 – 13.00 uur) De regeling kunt u vinden op  www.officielebekendmakingen.nl.