Zorg en ondersteuning

Meldpunt Wvggz

icon

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon dan hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn.

Naar Meldpunt Wvggz

Ondersteuning voor mantelzorgers

Praktische hulp, begeleiding en bijeenkomsten voor mantelzorgers

Naar Ondersteuning voor mantelzorgers

Waar kan ik terecht voor...?

icon

Overzicht van instanties waar u terecht kunt met vragen over zorg en ondersteuning

Naar Waar kan ik terecht voor...?

Wmo-voorzieningen

icon

Algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorziening, eigen bijdragen, regiotaxi Oosterschelde

Naar Wmo-voorzieningen

Opplussen van woningen

icon

Informatie over het opplussen van woningen van 55-plussers

Naar Opplussen van woningen

Centrum voor Jeugd en Gezin

icon

Informatie over Centrum voor Jeugd en Gezin

Naar CJG

Informatie en advies

De Wegwiezer: informatie en advies over vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding, vrijwillige hulp

Naar Informatie en advies