Werkzaamheden geluidswal tussen A58 en de provinciale weg.

Eind 2017 is er een begin gemaakt met de aanleg van een geluidswal tussen de bestaande geluidswal, ter hoogte van de Klinker, en de Caisson. De aanleg moest in 2 fasen worden uitgevoerd omdat uit grondonderzoek was gebleken dat de ondergrond niet stabiel genoeg was. Naar verwachting zou de 2e fase in 2019 kunnen worden uitgevoerd. Uit de maandelijkse metingen, die na aanleg van de wal zijn gedaan, is gebleken dat de ondergrond nu al voldoende draagkracht heeft om de 2e fase te kunnen realiseren.

Deze werkzaamheden zijn de afgelopen maanden voorbereid en zullen starten op 8 oktober en zullen bestaan uit het verhogen van de bestaande wal met ca. 2 meter. De grond die benodigd is om de verhoging uit te voeren is al aanwezig omdat het huidige grondlichaam breder dan noodzakelijk is aangebracht. Hierdoor is het niet noodzakelijk om grond aan te voeren. Wel zal er zand afgevoerd worden dat bij uitvoering van de werkzaamheden vrijkomt. De werkzaamheden zullen na ca. 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden afgerond. Tijdens de uitvoering zullen er op de provinciale weg verkeersmaatregelen ingesteld worden. Door plaatsing van een scherm op de wal en het aanbrengen van beplanting in 2019 wordt het totale project afgerond.