Werk, inkomen, zorg en ondersteuning

Werk

icon

Arbeidsverplichting onder de participatiewet, re-integratietrajecten, Werkgeversservicepunt, participatiewet en scholing, participatiewet en jongeren, test- en trainingscentrum

Naar Werk

Inkomen

icon

Zorgtoeslag, huurtoeslag, uitkeringen, bijzondere bijstand, minimaregelingen

Naar Inkomen

Zorg en ondersteuning

icon

Wmo-voorzieningen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jong Kapelle, vrijwilligers, ondersteuning voor mantelzorgers, sport en bewegen, opplussen van woningen, informatie en advies

Naar Zorg en ondersteuning