Welstandscommissie (vergaderingen)

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die burgemeester en wethouders adviseert over vergunningaanvragen voor bouwen en monumenten. Bij een vooroverleg en aanvraag omgevingsvergunning beoordeelt deze commissie het uiterlijk, inclusief de plaatsing in zijn omgeving, en de zichtbare kwaliteit van het bouwwerk op basis van de in de welstandsnota/beeldkwaliteitspannen geformuleerde criteria. Bij een monumentenaanvraag worden de monumentale aspecten bekeken, zowel het interieur als het exterieur. De benoeming van een welstandscommissie en een monumentencommissie is volgens de Woningwet en de Monumentenwet voor iedere gemeente verplicht.

De commissie vergadert op dinsdagmiddag in de even weken, vanaf 13:30 uur in een openbare vergadering. Indien u meer informatie wilt over de welstandsvergaderingen kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, telefoon 140113.

Voordat u als burger, bedrijf of instelling een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u vragen of uw aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Dit vooroverleg is in verband met de procedure bouwaanvraag een overlegmoment, waarbij wel de vorm van het plan is aangegeven, maar nog niet de bouwtechnische aspecten. Via vooroverleg omgevingsvergunning kunt u het formulier vooroverleg digitaal invullen en indienen.