Wegenplan

De gemeente Kapelle werkt aan een wegenplan. In dit plan beschrijven we wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u), hoe we onze wegen willen inrichten en op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

We vinden het belangrijk om het plan te maken met inbreng van de bewoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Kapelle. Op verschillende momenten hebben we hier afgelopen periode invulling aan gegeven. Eind 2019 en begin 2020, bij de start van het project, kon iedereen zijn inbreng leveren door het invullen van een digitale enquĂȘte. Vervolgens hebben we afgelopen september drie bijeenkomsten gehouden om de tussentijdse resultaten en de richtingen voor het vervolg met bewoners te bespreken.

De resultaten van die voorgaande stappen zijn nu vertaald naar het concept Wegenplan

Reageren

Ook nu betrekken we u, de bewoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Kapelle, graag bij de verdere invulling van het Wegenplan. Het concept Wegenplan is beschikbaar en we stellen nu iedereen  in de gelegenheid om op het plan te reageren.

Wilt u op het plan reageren? Dan kunt u uw reactie sturen aan: wegenplan@kapelle.nl. Dit kan tot en met 31 januari 2021. Op basis van de reacties die we op dit concept ontvangen, passen we het Wegenplan waar nodig aan in het eerste kwartaal van 2021. En maken we het definitief en bieden het ter bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraad aan.