Waterschapsverkiezingen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. In Zeeland kiezen we de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Scheldestromen. Ook dat doen we eenmaal in de vier jaar. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U  heeft invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving.

Waar stemt de kiezer voor?

De kiezer stemt voor een nieuw algemeen bestuur. De dertig leden van de algemene vergadering zorgen ervoor dat het beleid van het waterschap goed wordt uitgevoerd. Zeven van deze leden worden benoemd door belangenorganisaties. Op die manier worden de belangen van bedrijven, agrariƫrs en natuur al behartigd. Voor de overige 23 leden mag de kiezer zijn stem uitbrengen. Deze mensen zijn vertegenwoordigd in verschillende politieke of specifieke partijen die zich hard maken voor waterschapszaken.

Verkiezingsinformatie

Alle informatie over waarom men zou moeten stemmen voor het waterschap en wat waterschappen doen, staat gebundeld op www.waterschapsverkiezingen.nl. Daar kan men de test doen om te zien welke watertype hij is. Op deze site is ook de digitale stemhulp te vinden, maar die kan ook benaderd worden via https://scheldestromen.mijnstem.nl. Op 6 maart wordt de verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid.

Om meer te zien of te lezen over het werk van waterschap Scheldestromen kan men terug kijken op:

www.scheldestromen.nl/tv

www.pzc.nl/dossier/~d71ee1c48-ae0e-4063-9c9a-717d73a0573f                            

  Op de website van de rijksoverheid kunt u ook een video in gebarentaal bekijken.