Waterschapsverkiezingen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. In Zeeland kiezen we de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Scheldestromen. Ook dat doen we eenmaal in de vier jaar. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U  heeft invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving.