Waar kan ik terecht voor...?

Door het coronavirus zijn er voorlopig geen spreekuren.

Opgroeien en opvoeden Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle

T 06 - 40 73 62 70

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Informatie en advies over allerlei zorg en ondersteuning

Buurtteam Kapelle

Zijn er problemen dan helpt het Buurtteam u de weg te vinden in het woud van hulpverlenende organisaties en zorgt dat deze organisaties samenwerken in plaats van langs elkaar heen.

T 0113 343474 (heel de week telefonisch bereikbaar) of via spreekuur/inloop van Cederhof Welzijn in Kapelle of Wemeldinge
info@cederhof.eu

Werk, inkomen en schulden

Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden

M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes

T 0113 239100
wiz@grdebevelanden.nl
Telefonisch bereikbaar:

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

  • Mantelzorgondersteuning
  • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp
  • Activiteiten in de buurt

Cederhof Welzijn

Locatie Bruëlisstraat 107 in Kapelle: inloop maandag t/m donderdag van 10 uur tot 12 uur

Locatie Dorpshuis De Wemel dorpsplein 1 in Wemeldinge: inloop vrijdag van 10 tot 12 uur

T 0113 343474 (heel de week telefonisch bereikbaar)
E info@cederhof.eu

Heeft u wensen en belangen op het gebied van zorg- en ondersteuning?

BAR Kapelle

De leden van de Burger Advies Raad van de gemeente Kapelle adviseren de gemeente over zorg en ondersteuning. Kijk voor meer informatie en de brochure op de pagina over de BAR