Vragenlijst burgerpeiling

De gemeente Kapelle wil graag weten hoe u denkt over uw buurt en de gemeente. Daarom voeren wij een onderzoek uit. Ruim 2500 inwoners van 18 jaar en ouder, ontvangen een uitnodiging. Zij zijn willekeurig geselecteerd uit de gemeentelijke basisadministratie om deel te nemen. Ook als u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, zijn wij benieuwd naar uw mening en kunt u de vragenlijst invullen. Alle ondernemers ontvangen deze week een uitnodiging per mail.

Met de uitkomsten van het onderzoek willen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Via de onderstaande linken kunt u naar de vragenlijst.

Vragenlijst inwoners

Vragenlijst ondernemers