Voorzieningen

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Eline Evers

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • De deelnemers aan het gesprek denken regelmatig na over de vraag: wat als je ouder wordt? Kan ik dan nog in mijn eigen dorp blijven wonen?
 • Om op een fijne manier oud te kunnen worden in het dorp moet het veilig zijn, schone straten en stoepen, voldoende opties voor levensloopbestendige   woningen en voorzieningen moeten bereikbaar zijn.
 • De website van de gemeente en Cederhof is niet altijd duidelijk. Iemand kan bijvoorbeeld niet goed vinden of er plekken zijn waar uitjes worden georganiseerd.
 • Kan er iets gedaan worden aan het leegstaande gebouw tegenover het station?
 • De Scheldepost is een fantastisch medium wat goed gebruikt en gelezen wordt.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zijn er voldoende huurwoningen voor ouderen. Veel ouderen willen niet dat de kinderen ‘last’ krijgen van de hypotheek later of willen juist nog wat jaren lekker kunnen leven. Ook als je wat meer spaargeld hebt zou je een seniorenhuurwoning moeten kunnen huren.
 • Hebben senioren- en levensloopbestendige woningen ook ruimte om te kunnen hobby’en en/of tuinieren met een tuintje of schuur. Eventueel zou een gezamenlijke tuin met andere woningen ook mogelijk zijn. De woningen aan de Annie MG Schmidsingel worden als voorbeeld genoemd.
 • Liggen er overal goede en schone trottoirs waar je met een rollator of rolstoel overheen kunt.
 • Staan er voldoende bankjes langs de weg zodat je ook als je ouder wordt wat makkelijker een stukje kunt gaan lopen. Om het dementievriendelijk te doen moet je tijdens het wandelen eigenlijk altijd het volgende bankje zien staan. Een plekje met meerdere bankjes zou helpen om met ouderen in een groepje te gaan zitten.
 • Wonen jongeren, gezinnen en ouderen gemengd in de dorpen en wijken.
 • Reed er voldoende openbaar vervoer.
 • Kun je in je eigen woonplaats blijven wonen. Een kleinschalig woonproject in bijvoorbeeld Schore zou daar voor kunnen zorgen.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Een voetpad in de bocht tegenover het fruitteeltmuseum aanleggen. Nu moet je daar over de rijbaan.
 • Meer afvalbakken waar mensen hun zakje met hondenpoep weg kunnen gooien. Mensen moeten zelf de hondenpoep opruimen. De BOA kan hier ook meer op letten.
 • Een bankje plaatsen op de begraafplaats in Wemeldinge.
 • Parkeerruimte rondom het station.
 • Om het gevoel van veiligheid te vergroten moet de wijkagent zichtbaar zijn en de verlichting het overal doen.