Verkeer

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Henry Schokker

Aan tafel zitten 9 inwoners, waaronder 1 raadslid.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Er wordt vaak te hard gereden in de gemeente. Verkeer remmende maatregelen of een rondweg rond de kern moet de veiligheid verhogen.
 • Verkeer is gedrag: Het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken in de buurt en met de buren over het gedrag.
 • Minder verkeer in de kern betekent niet automatisch dat het veiliger wordt. Minder verkeer geeft ook meer ruimte om harder te rijden.
 • Optrekken en afremmen is slecht voor het milieu in verband met fijnstof.
 • Verkeer is een complexe aangelegenheid waarbij het onmogelijk is om iedereen tevreden te krijgen.
 • De gemeente staat open voor verbeteringen, betrek ook scholen.
 • Laat gesprekken als dit jaarlijks terugkomen, ga de dialoog aan met bewoners en denk samen na over de problematiek.


2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 •  Zou er meer worden ingezet op handhaving en inzet van politie.
 •  Zouden er meer mobiele flitspalen worden ingezet op wisselende locaties
 •  Zou de Weststraat autoluw zijn en worden ingericht als fietsstraat.
 •  Is er meer ruimte voor fietsers in de hele gemeente.
 •  Kapelle een autoluwe gemeente
 •  Dan zou er bij de gemeentelijke komgrens een elektroning signaal zijn waardoor auto’s niet meer harder kunnen rijden dan 30 km/uur.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 •  De verkeersborden in de Weststraat, Kerkring en Biezelingsestraat moeten groter om het verkeer te attenderen om de snelheidslimiet van 30 km/uur.
 •  Het verkeer van rechts in de Biezelingsestraat moet voorrang hebben.
 •  Het kruispunt van der Bildtlaan/Oude Veiling kan worden ingericht als voorrangskruising.
 •  Meer inzetten op handhaving, meer flitspalen.
 •  Betrek scholen en bewoners bij de herinrichting van verkeerssituatie in hun omgeving. Zij weten vaak heel goed waar de knelpunten zitten.