Verkeer, openbaar groen en jongeren

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Henry Schokker

Aan tafel zitten 9 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 •  Verkeer:
  • Waarom gratis parkeren langs de Steldijk? Andere gemeenten vragen ook parkeergeld bij recreatieve voorzieningen.
  • Niet altijd een veilig gevoel op de fiets door onoverzichtelijke kruisingen. 
  • Er zijn nu geen of te smalle trottoirs in Wemeldinge
  • 30 km in Maalstede
  • Verkeer is bewustwording en gedrag
 •  Openbaar groen
  • Kwalitatief goede bomen. Liever minder goede bomen die lang bloeien dan veel bomen die kort bloeien en dan veel overlast geven.
  • Stop met boomroosters rond de bomen, mensen glijden bij nat weer uit. Dit is gevaarlijk.
  • Professionele onkruidbestrijding bij onkruid in trottoirs, gevaarlijke situaties door het in de brand vliegen van losliggende bladeren en papier.
 •  Jongeren
  • Een hangplek voor jongeren tot 18 jaar. Zij worden nu geweerd in de Kelder.
  • Een plek met verlichting, bankje en evt. een pannakooi zou leuk zijn. Jongeren willen ook eigen verantwoordelijkheid over de hangplek o.a. opruimen en blijvend in overleg met gemeente. Er kan betrokkenheid zijn van beide kanten.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 •  Dan worden er trottoirs aangelegd in heel Wemeldinge
 •  Dan zouden we morgen beginnen met het vergroenen van het Dorpsplein in Wemeldinge.
 •  Dan zouden er ook voorzieningen zijn voor de jeugd.
 •  Zou er in Kapelle een openlucht zwembad zijn.
 •  Zou er een schoon strand zijn met douches en zitbanken.
 •  Zouden we meer voorzieningen hebben voor ouderen (levensloopbestendig)

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 •  Tref verkeer remmende maatregelen als drempels.
 •  Handhaaf op het gebied van drugsdealen en drugsgebruik.
 •  Herhaal gesprekken als dit jaarlijks.
 •  Ga in gesprek met jongeren over een jongerenhangplek.