Verenigingen & Gemeente

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Chris Scheermeijer

Aan tafel zitten 7 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

  •  Er is bezorgdheid over de toekomst van verenigingen, vooral over het dalen van ledenaantallen en het moeilijker vinden van vrijwilligers.
  •  De sportraad wil zich meer profileren, niet alle verenigingen zijn op dit moment bekend met de sportraad.
  •  Een jaarlijkse vrijwilligersavond voor de gemeente wordt als idee bedacht, als voorbeeld wordt de gemeente Goes aangehaald.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

  •  Zou door de verenigingen de eenzaamheid in het dorp op een positieve manier tegengegaan worden.
  •  Zouden er genoeg vrijwilligers zijn die de verenigingen positief draaiende houden.
  •  Inwoners geven aan op dit moment ook gewoon tevreden te zijn over het dorp.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

  •  Het in het zonnetje zetten van vrijwilligers van verenigingen. De gemeente en de sportraad kunnen elkaar hierbij ondersteunen.
  •  Een contactpersoon bij de gemeente, waar verenigingen met eventuele vragen naar toe kunnen.
  •  Mogelijkheid creëren dat iedereen zijn contributie kan betalen (armoede).
  •  Het belang van sport en bewegen promoten, ook hier kan de gemeente en de verenigingen samenwerken.