Verenigingen & Gemeente

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Corina van der Vliet

Aan tafel zitten 10 inwoners

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 •  In het gesprek zaten drie vertegenwoordigers van de schaats- en skeelervereniging. Zij pleiten voor een skeelerbaan in Kapelle.
 •  Onder zaten verder leden van een zangkoor, natuurorganisatie, Vrouwen van Nu, voetbalvereniging.
 •  Binnen de gemeente Kapelle is een ruim aanbod aan verenigingen.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Het belang van vrijwilligersorganisaties is hoog, voor o.a. de leefbaarheid, prettig wonen, sociaal, vitaliteit, binding.
 • We hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, ‘druk-druk-druk’, minder animo voor (bestuurs)functies, minder vast binden aan een club/organisatie. Mensen willen meer ‘shoppen’ tussen sporten.
 • Er is concurrentie tussen sportverenigingen. In de toekomst wordt juist samenwerken belangrijker.
 • Verenigingen zijn nog te afhankelijk van de baromzet.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Samenwerking tussen organisaties/verenigingen versterken. Samenwerking biedt kansen. Gezamenlijk optrekken ipv ‘concurrerend zijn’.
 • Samenwerking zorgt voor versterken van (nieuwe) initiatieven.
 • Regierol bij de gemeente: verbinden van de organisaties/verenigingen. Met elkaar in contact brengen; lijntjes leggen, integraliteit.
 • Erkenning van de belangrijke rol van organisaties/verenigingen: verbinding, ontmoeting, sociale contacten, ontspanning, vergroten leefbaarheid).
 • In gezamenlijkheid (vrijwilligersorganisaties onderling en met de gemeente) nieuwe initiatieven ontwikkelen.
 • Actieve deelname/betrokkenheid vanuit vrijwilligersorganisaties bij gemeentelijke initiatieven stimuleren.
 • Denken in mogelijkheden, creatief denken en het maken van combinaties (b.v.: kan bij nieuwe sportcomplex ook een skeelerbaan worden aangelegd). Multifunctionele terreinen, accommodaties.
 • Wees bewust van de hiervoor omschreven maatschappelijke ontwikkelingen en anticipeer daarop. Bijvoorbeeld verder ontwikkelen van dagarrangementen/strippenkaart.
 • Bewustwording gezondheid verder ontwikkelen. Zien al goede resultaten (b.v. ten aanzien van het niet roken). Denk hierbij ook aan het alcoholgebruik (en de relatie met de financiën).