Veiligheid (fysiek en sociaal)

Gespreksbegeleider: Reiner Brink

Aan tafel zitten 8 inwoners, waaronder 1 raadslid.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • De leges voor de plaatsing van een laadpaal bij een gehandicapte parkeerplaats lopen erg uiteen. Borsele vraagt 25 euro, Reimerswaal is gratis en in Kapelle zijn de kosten 165 euro.

2. Verbeelden en verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners de situatie een stukje dichterbij brengen?

 • De begaanbaarheid van de trottoirs is een probleem
  • De bebossing is op veel plaatsen te breed waardoor er geen doorgang is. Dit betreft vaak heggen van particulieren. De situatie is gevaarlijk voor rolstoelen en rollators.
  • Door wortelgroei zijn de trottoirtegels nu ongelijk.
  • De hoogte van bosschages is op hoeken en kruispunten te hoog. Hierdoor onvoldoende zicht en onveilige situaties
 • Het zou goed zijn als er wijkschouwen gehouden zouden worden met inwoners en de gemeente. De BOA zou hier bij betrokken moeten worden.
 • Parkeerplaats bij het station wordt op dit moment afgeschermd door stroken en bomen. Hierdoor ontstaat een onveilig gevoel omdat er geen vrij uitzicht is.
 • De afritten van de trottoirs zouden een andere kleur moeten krijgen zodat slechtzienden beter kunnen zien dat daar een afrit is.
 • In Kapelle wordt onvoldoende rekening gehouden met zgn. 3-wielerfietsen voor gehandicapten. Op sommige fietspaden worden zgn. dwanghekken geplaatst. Deze zijn zodanig geplaatst dat er een gewone fiets net door kan, maar de 3-wielerfiets past daar niet door. Deze moeten dan over de rijbaan.
 • In de parken wordt onveiligheid ervaren door hangjongeren. Dit betreft doorgaans de categorie 13 -17 jarigen. In Kapelle moet een plaats (jeugdhonk) komen voor hangjongeren.
 • Er dient een wijkraad of wijkvereniging te komen. Deze kan gesprekspartner worden van de gemeente. Opvallend was dat niemand aan tafel hier in wil zitten. Dat maakt dat de deelnemers zich zorgen maakt over de deelname van vrijwilligers in het algemeen. Met name ook onder jongeren. Mensen willen op incidentele basis vaak wel deelnemen als vrijwilliger maar zich niet duurzaam verbinden aan taken of klussen.
 • De behoefte aan een "aanvraagpunt" voor de verschillende voorzieningen werd geuit.
 • Door de decentralisatie van het sociaal domein zou alles dichter bij de burger komen. De beleving is echter dan men voor alles verder weg moet en in Goes alles aangevraagd moet worden. Vooral voor ouderen en gehandicapten wordt dit als een aderlating ervaren. Lokaal zou er iets georganiseerd moeten worden. Het bestaande wijkteam is niet bekend.