Sociale contacten

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Bart de Looff

Aan tafel zitten 7 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

  •  Aan tafel zitten meerdere vrijwilligers bij verschillende organisaties en iemand die juist op zoek is naar vrijwilligerswerk.
  •  Jongeren missen op dit moment een plek in Kapelle. In Wemeldinge heb je de Kelder, maar in Kapelle is niks.
  •  Een deelnemer is op zoek naar invulling van participatie, lief en leed en eenzaamheid.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

  • De groep ziet dat er een tekort is aan vrijwilligers. Sommigen doen wel vrijwilligerswerk maar lopen tegen de belemmering aan van tijd. Mensen willen zich wel flexibel opstellen maar soms kan de vrijwilligersorganisatie dit niet.
  • Een droom is dat er iets is voor de Kapelse jongeren midden in het dorp. In Kapelle wordt nu meer overlast ervaren van jongeren dan in Wemeldinge.
  • Een andere droom is een woon/zorg-combinatie voor jong en oud, een soort hofjes. Bijvoorbeeld kinderopvang in een verzorgingstehuis. Verbinding tussen jong en oud. Een droom is dat jong en oud elkaar helpen.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

  • Er wordt aangegeven dat het aanmelden/inloggen op de website http://www.vrijwilligerskapelle.nl/ voor het reageren/bekijken van een vacature als belemmerend wordt ervaren. Samen met Cederhof kunnen we misschien kijken of we dit op de website kunnen verbeteren.
  • Het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers wordt ook heel belangrijk gevonden. De gemeente zou deze meer kunnen bereiken/de bekendheid vergroten.
  • De gemeente Kapelle wordt sociaal gevonden en men wil graag dat dit zo blijft!