Leefomgeving

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Janneke Haarhuis

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Communicatie: verschillende inwoners geven aan dat het lastig communiceren is met de gemeente. Wanneer zij signalen doorgeven aan de gemeenten, bijvoorbeeld klachten of ideeën komt hier geen reactie op, of een negatieve.
 • Verkeer is een belangrijk onderwerp, net als groen en hondenpoep. Verzoek is om duidelijk te communiceren wat regels zijn, zodat iedereen die kent.
 • Als inwoners de regels overtreden, moet de gemeente handhaven
 • Verschillende inwoners zien handhaving als de oplossing voor veel problemen. Bijvoorbeeld voor parkeren op de stoep en het niet opruimen van hondenpoep.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 •  Zou iedereen zijn troep opruimen;
 •  Zouden we als straat ‘eigenaar’ kunnen zijn van het gebied en beslissen over het onderhoud dat daar plaatsvindt;
 •  Zouden mensen weten wat er van ze verwacht wordt;
 •  Zou de gemeente handhaven als regels overtreden worden.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 •  De gemeente moet gaan handhaven
 •  Wanneer inwoners met initiatieven komen, bijvoorbeeld om zelf een parkje te onderhouden, dan moet de gemeente dit positief oppakken. De wil is er wel, maar ervaring is dat gemeente hier niet zo voor open staat.
 •  Communicatie:
  • Maak extern duidelijk wat voor regels er zijn
  • Interne service mails: reageer daar op
  • Zorg voor klantgerichte terugkoppeling als inwoners iets aandragen.