Identiteit

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Corina van der Vliet

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren.

 •  De gemeente Kapelle heeft een eigen karakter; binnen Kapelle hebben de kernen ook eigen identiteiten.
 •  Grote onderlinge betrokkenheid
 •  Een eigen gemeenschap, ondanks dat Goes dichtbij is.
 •  Plattelandsgemeente
 •  Aanwezigheid van voorzieningen. Hierover zijn verschillende standpunten. De meeste deelnemers geven aan dat Kapelle veel voorzieningen heeft; anderen vonden dat iets minder.
 •  Aardig, vriendelijk
 •  Dorpsmentaliteit
 •  Kat uit de boom kijken bij nieuwe mensen, afstandelijk.
 •  Behulpzaam
 •  Veilig
 •  Groen
 •  Twee-verdieners-identiteit (rijke gemeente)
 •  Kern Kapelle groot genoeg om niet alles van elkaar te weten (niet iedereen wil ons-kent-ons)

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 •  Zijn er allemaal gelukkige mensen die zorgen voor elkaar
 •  Iedereen is welkom(met nuancering, niet alle deelnemers omarmen dit, zijn –zoals ze zelf aangaven- conservatiever).
 •  Voortvarende gemeente.
 •  Onderwijs voldoende beschikbaar.
 •  Voldoende werkgelegenheid; diversiteit binnen deze werkgelegenheid.
 •  Creativiteit van de ondernemers wordt gestimuleerd.
 •  Gunfactor om aankopen te doen bij lokale ondernemers.
 •  Zelfvoorzienend zijn.
 •  Goed openbaar vervoer; treinstation behouden.
 •  Gemeentelijke herindeling onontkoombaar; identiteit van de dorpen zal behouden worden of misschien zelf zijn versterkt.
 •  Goede (basis)voorzieningen, inclusief internet (ook in buitengebied).

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 •  Woningbouw stimuleren, niet alleen in de privé sector (koopwoningen) maar ook in de sociale sector.
 •  Aantrekkelijk blijven voor jongeren. Zorgen voor passende huisvesting, behouden van openbaar vervoer (trein).
 •  Investeren in goede zorgstructuur en onderwijs.
 •  Levensbestendig bouwen (aantrekkelijk maken voor ouderen om zich blijvend in Kapelle te kunnen huisvesten)
 •  Zorgen dat de gemeente Kapelle zelfvoorzienend blijft.