Verkiezing van provinciale staten

In Zeeland kiezen we de leden van provinciale staten van Zeeland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie.