Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.