Toegankelijkheidsverklaringen

De gemeente Kapelle wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Hieronder vindt u de opgestelde toegankelijkheidsverklaring.

Naar toegankelijkheidsverklaring www.kapelle.nl (28-01-2020)

o-meting www.kapelle.nl (11 december 2018)