Subsidie verwijderen asbestdaken

In de toekomst worden asbestdaken verboden voor particulieren en bedrijven. Alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht moeten op termijn verwijderd zijn. De gemeente Kapelle wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar.

Heeft u een asbestdak op uw schuur of woning? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie wanneer u deze binnenkort wilt laten verwijderen. De hoogte van de gemeentelijke subsidie bedraagt € 3,50 per m2 met een maximum van € 3.500,-- per kadastraal perceel en is aanvullend op de landelijke subsidie voor het verwijderen van asbestdaken.

Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie gelden onder andere de volgende voorwaarden:

• het asbestdak moet groter zijn dan 35 m2 en gelegen zijn binnen de bebouwde kom of in de onmiddellijke omgeving, te weten binnen een afstand van 150 meter tot de bebouwde kom;

• er mag slechts éénmaal op hetzelfde kadastraal perceel subsidie worden aangevraagd;

• het verwijderen van het asbestdak dient te zijn uitgevoerd volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving door een daarvoor erkend bedrijf;

• de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden mag niet gebeurd zijn vóór 12 juli 2017;

• het aanvragen van subsidie dient te gebeuren via een daarvoor opgesteld aanvraagformulier;

• een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk binnen zes maanden na het verwijderen van het asbest worden ingediend.

Hierbij dient vermeld te worden dat de subsidie pas kan worden aangevraagd nadat het asbestdak is verwijderd en een factuur en een betalingsbewijs aanwezig is. Tevens geldt voor het verkrijgen van de subsidie het principe geldt van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘op is op’. Het is verstandig voordat u de subsidie aanvraagt hierover even te informeren bij de gemeente.

Subsidie aanvragen met DigiD

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een aanvraagformulier aan via 14 0113 of a.lamper@kapelle.nl