Subsidie breedband internet

De gemeente Kapelle stelt de subsidie beschikbaar op grond van de ‘Nadere regels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Kapelle’.

Snel internet is één van de voorwaarden voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de gemeente Kapelle. Daarom wil de gemeente dat voor alle adressen, dus ook het buitengebied in het bijzonder, snel internet beschikbaar wordt. De gemeente Kapelle wil de realisatie van breedband netwerken versnellen door een subsidieregeling voor het aansluiten van eindgebruikers op een hoogwaardige breedbandverbinding.

De subsidieregeling is bedoeld voor alle adressen, het buitengebied in het bijzonder, in de gemeente waar geen hoogwaardige breedband verbinding met een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer beschikbaar is. Met een hoogwaardige breedband verbinding bedoelen we een internetaansluiting waarover de aanbieder een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s garandeert zonder datalimiet. De subsidieaanvraag dient binnen twee weken na het afsluiten van het abonnement aangevraagd te worden. .

Nadere regels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Kapelle