Structuurvisie

De Structuurvisie bevat de gemeentelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente. Met als hoofddoel behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke
gemeente Kapelle.


Kapelle is een bloeiende gemeente en dit wil het gemeentebestuur zo houden. Kapelle
is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreƫren. De opgaven en kansen liggen
daarom vooral in het onderhouden en versterken van bestaande kwaliteiten. Daarnaast
verdienen de ruimtelijke kwaliteit, het functioneren van de bedrijventerreinen
en de voorzieningen en de kansen in de recreatie nadrukkelijk de aandacht om deze
toekomstgericht te maken en te behouden.
De gemeentelijke ambities zijn daarom gericht op:

  • behoud en versterking van de (in de visie benoemde) kernkwaliteiten;
  • ruimte voor kwaliteit (het juiste initiatief op de juiste plaats).

Zodat we nog meer dan in 2012 ook in 2030 kunnen zeggen: Kapelle bloeit!