Stempas

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Kapelle woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Kapelle woont, vul dan het formulier in dat u onderaan deze pagina kunt downloaden (Verzoek om te stemmen bij volmacht).

Stemmen met een kiezerspas/u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Zeeland. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.


U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulier kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente of hieronder downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.