Stemmen: wat heeft u nodig en hoe werkt het?

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Vervangende stempas aanvragen

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Kapelle woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u een formulier aanvragen bij uw eigen gemeente.
U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier uiterlijk 20 mei indienen.

Formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF)

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Zeeland. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente of hieronder downloaden.

Formulier verzoek om kiezerspas (PDF)

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.

Stemmen met een stembiljet

U stemt door het rood maken van één wit stipje.

Stembiljet

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de voor de stemming bedoelde stembus.

Stembus

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.