Nieuwe inrichting speeltuinen

De speeltoestellen van de speeltuin De gagelaar, Oude Dijk en Jonagoldstraat zijn aan vernieuwing toe. In september gaan we nieuwe speeltoestellen plaatsen en de speelplekken groener en klaar voor de toekomst maken. Wij willen u graag uw mening over de inrichting. Voor elke speeltuin zijn drie ontwerpen gemaakt.  De ontwerpen kunt u onder aan de pagina als PDF vinden. Omwonenden hebben deze ook per post ontvangen. U kon uw stem uitbrengen tot 7 juni. Heel veel mensen hebben gestemd op hun favoriete ontwerp. Zie uitslagen:

Voor speeltuin de Gagelaar gingen de meeste stemmen naar het ontwerp YalpDe meeste stemmen voor speeltuin Jonagoldstraat zijn voor YalpDe meeste stemmen voor speeltuin De Oude Dijk zijn voor ontwerp Kompan

Hoe nu verder?

De schetsontwerpen worden nu verder uitgewerkt naar een definitieve versie waarbij de opmerkingen van de omwonenden zoveel mogelijk worden meegenomen. Het definitieve ontwerp wordt in september gerealiseerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met g.slabbekoorn@kapelle.nl